YAZARLARIMIZ
Dr. Ahmet Kayasandık
Bergamalı Ahmet Cevdet Efendi
H. Rahmi Yananlı
İsmail Hakkı Bursevî
Maverdi
Mehmed Ali Aynî
Niyazi Mısrî
Selim Divane
Suat Ak
Sun’ullah Gaybî
Süheyli Ahmed Bin Hemdem
Yaşar Çalışkan
 HAFTANIN KİTABI 
 SON ÇIKANLAR


Kudemâdan Birkaç Şâir

15.00 TL

 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------


Risâle-i Kiyâset-i Firâset / İlm-i Firâset
Yüzler Hali Söyler

32.00 TL

 

Gazavât-ı Celîle-i Peygamberî
Peygamberimizin Gazâları

13.00 TL

---------------------------------------------------------------------------


Çocuklara Hayat Bilgisi
Terbiyetü'l-Etfal Risalesi

15.00 TL

 

 

Hayy bin Yakzan

10.00 TL

---------------------------------------------------------------------------


Kahraman Katil
15.00 TL

 

 

Aristoteles'ten
Savaş Adabı ve Ahlâkı

20.00 TL

---------------------------------------------------------------------------


Rüzgârın Söyledikleri

  10.00 TL

 
asda

 

Âdâbü'l-Mürîdîn
Yol Ahlâkı

 

  20.00 TL

---------------------------------------------------------------------------
sda


Taşlıcalı Yahyâ Beğ'in
Şehzâde Mustafa Mersiyesi yahut
Kanunî Hicviyesi

  25.00 TL

 

 
sda

 

İbn Sina Kitabı
-Hayatı, Risaleleri, Şiirleri-

  23.00 TL

 

---------------------------------------------------------------------------
sda


Mir'ât-ı Cünûn

Delilerin Aynası

  15.00 TL

 

 
sda

 

Kültürler Kavşağında

Edebiyat ve Hikmet

  30.00 TL

 

---------------------------------------------------------------------------
sda


Hikâye-i Mevlidi’n-Nebi

Mevlid Hikâyeleri

  13.00 TL

 

 
sda

 

Sil Pasını Gönlünün

 8.00 TL

 

---------------------------------------------------------------------------
sda


Hazreti Ali Cenkleri

 

  30.00 TL

 

 
sda

 

İslâm Sûfîleri

 16.00 TL

 

---------------------------------------------------------------------------
sda

 

İyilerin Dalgalı Denizlerden Çıkardığı İnciler

  35.00 TL

 

 
sda

 

İyilerin Halleri ve Makamları

 20.00 TL

 

---------------------------------------------------------------------------
sda


Nefs Bilgisi

  18.00 TL

 

 
sda

 

Terbiyenâme

 16.00 TL

 

---------------------------------------------------------------------------

Ve Büyüyenay dedik adımıza. Bir dua gibi…

     
 DUYURULAR
*Kitaplarımıza internetten ulaşabileceğiniz bir site:
www.kitapadresi.com
 BÜYÜYENAY HABER

İki Acı Kaybımız...

 BÜYÜYEN AY

Ay ile insan ve insanı kuşatan
bütün değerler arasında ilgi
kuruyoruz. İnsanla ay arasında
sürekli bir etkinin varlığına
inanıyoruz. İnsandan Ay’a,
Ay’dan insana doğru sürekli ve kesintisiz bir bağın kurulmasından yanayız. Çünkü Ay, varlığına asla yabancı unsurları katmadan daima kendi yaradılışının açılımlarını
yaşıyor… Belli belirsiz olduğunda
da kendisi, olgunluğa erişip
ihtişamıyla büyülediğinde de yine kendisi... Devamı

a
     
Büyüyenay Yayınları @ 2012