Kategori : Tasavvuf
Ürün Satışta.
Favorilere Ekle
Format : Kitap
Barkod-ISBN : 9786052071113
Yayın Tarihi : 2017-12-04
Yayın Dili : Türkçe
Baskı Sayısı : 1.Baskı
Sayfa Sayısı : 232
Kapak : Karton
Kağıt : 2.Hamur
Boyut : 135 X 210
Hakkında
Yorumlar
Resimler ve Dosyalar
Hüseyin Hamdî Efendi (v. 1257/1842), Hasbihâlü's-Sâlik fî Akvemi'l-Mesâlik ismini verdiği kitabını,
adından da anlaşılacağı üzere en doğru yolu, bu yolun taliplilerine en samimi şekilde anlatmak için kaleme
almıştır. Eserin tamamına bakıldığında asıl gayenin Nakşibendî-Hâlidî seyr u sülûk mertebelerini tecrübe etmiş
birinden yani, salahiyetli bir elden en anlaşılır şekliyle anlatmak olduğu söylenebilir.
Hakikat erinin arınması ve halis bir vasıf kazanma süreci diğer tarikatlerden farklı olarak
Nakşibendîlik geleneğinde rûhun mertebeleri üzere tasfiyeyi esas almaktadır. Ruhun mertebelerine ilişkin
açıklama ve uygulamalar bizi birçok yeni kavramın iyi anlaşılabilmesi için izah edilmesi ihtiyacıyla karşı karşıya
bırakmaktadır. Bu kavramlar genel olarak tasavvuf ıstılahları içinde zikredilmekle birlikte Nakşibendî
geleneğinde husûsî anlamlar da içermektedir. Tamamında kırktan fazla kavrama yer verilen eserde, bu
kavramların Nakşibedîliğe özgü tarafları ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.
Hasbihâl'in ana omurgasını oluşturan seyr u sülûkta takip edilecek usul, yukarıda geçen kavramlarla
birlikte amelî ve nazarî yönleriyle de ele alınmıştır.

Okuyucu Yorumları